Verdergaan naar hoofdinhoud Aanmelden

Skip Navigation LinksAartsbisdom Utrecht > Nieuws  
 
Afgelopen weekend heeft pastoor Henri ten Have van de Zalige Titus Brandsma parochie (Wageningen e.o.) bekend gemaakt dat vijf leden van de religieuze gemeenschap Shalom zich in deze parochie zullen vestigen. Komend najaar al komen de vijf leden vanuit Brazilië naar Renkum: een priester, een lid dat net zijn theologiestudie heeft afgesloten en drie vrouwelijke geconsacreerde leken. Ten Have: “Wij zijn verheugd om hun komst en hopen dat zij op een gastvrij onthaal mogen rekenen in onze parochie.”


Pastoor Ten Have: “Vanuit de hoop dat deze gemeenschap te zijner tijd een bijdrage zal leveren aan onze parochie heeft ons bestuur besloten hen woonruimte te bieden in de pastorie van Renkum. Daarom zal deze pastorie verbouwd worden met ondersteuning van het bisdom. Ook komt op de begane grond van deze pastorie een ruimere ontvangstzaal voor het werk van de gemeenschap, voor de ontvangst van bedevaartgroepen en voor de functie van inloophuis. Het aartsbisdom zal zorgdragen voor scholing van de leden van de groep in de Nederlandse taal en cultuur. De leden van Shalom zullen vanuit hun religieuze motivatie echter op uiterst sobere basis leven.”

‘Nieuw religieus charisma’
De vestiging van de religieuze gemeenschap Shalom in de Zalige Titus Brandsma parochie vindt plaats op verzoek van kardinaal Eijk. Hij bezocht in april 2010 de beweging in Brazilië en was onder de indruk van hun werk en inzet. Pastoor Ten Have in zijn toelichting: “De Nederlandse Kerk heeft altijd veel steun ondervonden van religieuze gemeenschappen, in diverse parochies waren wel paters of zusters aanwezig. Bijna alle ordes en congregaties in ons land kampen echter met vergrijzing. Vanuit de overtuiging dat een nieuw religieus charisma een bijdrage kan leveren aan de vitaliteit van het Aartsbisdom Utrecht heeft kardinaal Eijk de internationale katholieke beweging Shalom uit Brazilië gevraagd en bereid gevonden zich in ons bisdom te vestigen. Shalom is een beweging met internationale ervaring op het gebied van sociaal-diaconaal werk, geloofsverkondiging, gezinspastoraat, jongerenwerk en retraites. Shalom is opgericht in 1982 en heeft wereldwijd 2300 leden. In Europa is Shalom onder meer gevestigd in Engeland, Frankrijk, Italië en Zwitserland.”

 
Kardinaal Eijk in 2010 bij zijn bezoek aan Shalom in Brazilië

‘Nederlandse taal’
Shalom kent gehuwde leden, geconsacreerde leken die celibatair leven en priesters. De vijf leden die naar het aartsbisdom komen, leren momenteel in voorbereiding daarop Nederlands. Pater Aristóteles (36 jaar) is priester gewijd in oktober 2010. Samuel (30 jaar) heeft zijn baccalaureaat in de theologie afgerond aan de Theologische Faculteit van Lugano (Zwitserland) in juli 2011. Van de drie vrouwelijke leden is er één 35 jaar, Dorothea, de andere twee, Danielle en Amanda, zijn 26 en 27 jaar. Twee zijn afgestudeerd in de (technische) chemie, de laatste heeft een boekhoudkundige opleiding.
Pastoor Ten Have: “Pater Aristóteles kan worden benoemd tot parochievicaris wanneer hij de Nederlandse taal voldoende beheerst. Samuel kan bij voldoende beheersing van het Nederlands benoemd worden tot pastoraal werker. Of hij diaken en/of priester wordt, is nu nog onzeker. De drie vrouwelijke leden werken mee in de parochie zonder inkomen. Hun specialisatie ligt op het terrein van jongerenpastoraat, catechese en diaconie. Mochten ze uiteindelijk blijken te beschikken over voldoende theologisch opleidingsniveau, dan kunnen zij mogelijk een benoeming krijgen als categoriaal parochiemedewerkster.”
Terug